AR SCIENCE CENTER / CNiT IN OPOLE
An innovative concept proposal for an exhibition building in Opole,Poland using the most advanced technologies
WINNER OF GERMAN DESIGN AWARD 2020 (with the City of Opole as the proud sponsor of the award presentation)

Project Description:
We were commissioned to design a science centre focused on space. Such a special assignment needed not only a specific building form but a whole new way of designing and presenting its most important part – the exhibition. What we found important in an EU-funded facility is not the building costs but its life cycle and all the additional expenses. By applying augmented reality (AR) technologies, we created not only an outstanding experience for the visitors but also substantial savings.

Jury Statement:
Through the use of sophisticated AR technologies and maps, visiting the exhibition becomes a unique experience. One of the main attractions is the huge
disc hanging from the ceiling that becomes a giant planet-like sphere due to the projection directed onto it. Due to the sculptural glass façade, the object is also visible from outside the building, becoming part of the fascinating AR installation together with the building’s architecture.

Centrum Nauki i Technologii CNiT w Opolu – Opis autorski
Projekt budynku skupiony byłby na idei rozwoju społeczności lokalnej w skali regionalnej poprzez rozwój i swobodny dostęp do wiedzy. Nauka i technologia widoczne byłyby nie tylko w samej ekspozycji w obiekcie i jej nowatorskiej prezentacji ale jeszcze w samym jego wyrazie zewnętrznym i formie. Jedną z wiodących nauk byłyby studia nad kosmosem i powstaniem świata dlatego ekspresja bryły budynku nawiązywałaby do teorii wielkiego wybuchu. Składałyby się na nią białe położone na sobie refleksyjne sześciany, które w sposób gwałtowny ale i uporządkowany zostały przemieszczone imitując rozszerzanie się galaktyk. W powstałym przeszklonym otwarciu mieściłaby się główna przestrzeń centrum,hall główny gdzie mieściłaby się wystawa tymczasowa oraz jeden z ważniejszych elementów projektu - refleksyjną kulę o średnicy 10m. To w niej w środku odbywałyby się pokazy VR w wirtualnej rzeczywistości pokazujące odwiedzającym w czasie i przestrzeni kolejne etapy rozwoju naszego świata i Ziemi. Na kolejnych piętrach mieściłaby się dalsza część ekspozycji stałej.
Centrum w Opolu byłoby pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w skali światowej budynków zintegrowanych jeszcze na etapie dizajnu z technologią rozszerzonej rzeczywistości AR. Dzięki niej w środku budynku zwiedzający zakładając uzyskane okulary AR mogliby zobaczyć dodatkowe istotne dla wystawy prezentacje. Na zewnątrz z kolei część projekcji widoczna byłaby dla każdego przechodnia za pomocą zwykłego smartfona i pobranej darmowej miejskiej aplikacji CniT. Wszystko razem stworzyłoby wysoce technologicznie zaawansowany budynek edukacyjny na miarę XXI wieku, w którym nauka jest nierozerwalnie sprzężona z architekturą.

Type / Typ: Concept Design
Architect: MJZ
Location/ Lokalizacja: Opole, Poland
Sponsor of the GDA2020 presentation / Sponsor Prezentacji na GDA2020: Miasto Opole
Client: Park Nauki i Technologii w Opolu, UM opole

AR SCIENCE CENTER / CNiT IN OPOLE
An innovative concept proposal for an exhibition building in Opole,Poland using the most advanced technologies
WINNER OF GERMAN DESIGN AWARD 2020 (with the City of Opole as the proud sponsor of the award presentation)

Project Description:
We were commissioned to design a science centre focused on space. Such a special assignment needed not only a specific building form but a whole new way of designing and presenting its most important part – the exhibition. What we found important in an EU-funded facility is not the building costs but its life cycle and all the additional expenses. By applying augmented reality (AR) technologies, we created not only an outstanding experience for the visitors but also substantial savings.

Jury Statement:
Through the use of sophisticated AR technologies and maps, visiting the exhibition becomes a unique experience. One of the main attractions is the huge
disc hanging from the ceiling that becomes a giant planet-like sphere due to the projection directed onto it. Due to the sculptural glass façade, the object is also visible from outside the building, becoming part of the fascinating AR installation together with the building’s architecture.

Centrum Nauki i Technologii CNiT w Opolu – Opis autorski
Projekt budynku skupiony byłby na idei rozwoju społeczności lokalnej w skali regionalnej poprzez rozwój i swobodny dostęp do wiedzy. Nauka i technologia widoczne byłyby nie tylko w samej ekspozycji w obiekcie i jej nowatorskiej prezentacji ale jeszcze w samym jego wyrazie zewnętrznym i formie. Jedną z wiodących nauk byłyby studia nad kosmosem i powstaniem świata dlatego ekspresja bryły budynku nawiązywałaby do teorii wielkiego wybuchu. Składałyby się na nią białe położone na sobie refleksyjne sześciany, które w sposób gwałtowny ale i uporządkowany zostały przemieszczone imitując rozszerzanie się galaktyk. W powstałym przeszklonym otwarciu mieściłaby się główna przestrzeń centrum,hall główny gdzie mieściłaby się wystawa tymczasowa oraz jeden z ważniejszych elementów projektu - refleksyjną kulę o średnicy 10m. To w niej w środku odbywałyby się pokazy VR w wirtualnej rzeczywistości pokazujące odwiedzającym w czasie i przestrzeni kolejne etapy rozwoju naszego świata i Ziemi. Na kolejnych piętrach mieściłaby się dalsza część ekspozycji stałej.
Centrum w Opolu byłoby pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w skali światowej budynków zintegrowanych jeszcze na etapie dizajnu z technologią rozszerzonej rzeczywistości AR. Dzięki niej w środku budynku zwiedzający zakładając uzyskane okulary AR mogliby zobaczyć dodatkowe istotne dla wystawy prezentacje. Na zewnątrz z kolei część projekcji widoczna byłaby dla każdego przechodnia za pomocą zwykłego smartfona i pobranej darmowej miejskiej aplikacji CniT. Wszystko razem stworzyłoby wysoce technologicznie zaawansowany budynek edukacyjny na miarę XXI wieku, w którym nauka jest nierozerwalnie sprzężona z architekturą.

Type / Typ: Concept Design
Architect: MJZ
Location/ Lokalizacja: Opole, Poland
Sponsor of the GDA2020 presentation / Sponsor Prezentacji na GDA2020: Miasto Opole
Client: Park Nauki i Technologii w Opolu, UM opole